Tuoteilmoitukset

Suomen Apteekkariliiton Lääkevalmisteiden tiedosto eli Taksa ylläpitää apteekkien tarpeita varten valmiste-, hinta- ja korvattavuustiedot sisältävää tuotetietokantaa, johon yritykset voivat maksutta ilmoittaa apteekkimyyntiin tarkoitetuista tuotteistaan sekä niihin liittyvistä muutoksista.

Apteekkien lisäksi tuotetiedostomme ovat käytössä myös esimerkiksi lääkeyrityksissä, viranomaistoiminnassa sekä terveydenhuollon yksiköissä. Tietokanta päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa. Muutostietojen tulee olla Apteekkariliitossa viimeistään julkaisuaikataulussa ilmoitettuna päivänä. Muutokset tulevat voimaan kuukauden 1. tai 15 päivä.

Lääkevalmisteita koskevat ilmoitukset uusista tuotteista, valmiste- ja hintamuutoksista sekä markkinoilta poistumisesta tehdään Silmu-verkkopalvelussa tai tuoteilmoituslomakkeella. Mikäli yrityksenne on tehnyt sopimuksen tietojen välittämisestä Lääketietokeskuksen vnr-verkkopalvelun kautta, muutokset välitetään Taksaan sopimuksen mukaisesti. Myös Lääketietokeskuksen kautta ilmoitetut tiedot ovat nähtävissä Silmu-verkkopalvelun kautta.

Yleisiä kauppatavaroita koskevat ilmoitukset tehdään tuoteilmoituslomakkeella tai esim. excelissä sähköpostitse taksa@apteekkariliitto.fi. Medifon välittää tuoteilmoitukset Taksaan yritysten puolesta.

Yhteystiedot

Asiantuntijafarmaseutit:
Milla Kemi, p. 010 6801 415
Tua Sjöström, p. 010 6801 426
Suvi Levänen, p. 010 6801 412

Sähköpostit:
taksa@apteekkariliitto.fi (tiedustelut, ilmoitukset)
Asiantuntijafarmaseuttien henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi

Aikataulu 2020

Suomeksi (pdf) >
På svenska (pdf) >
In english (pdf) >

Tuoteilmoituslomakkeet

Tuoteilmoituslomake (pdf) >
Product information form (pdf) >
Produktmeddelande (pdf) >

Hintojen laskeminen

Hintalaskuri (excel) >
Prissättning (excel) >
Price calculator (excel) >